Maak het mogelijk om verantwoordelijkheid te nemen

Er is een groot verschil tussen ‘taken’ en ‘verantwoordelijkheden’. Een medewerker die enkel ‘taken’ hoeft uit te voeren zal zich niet snel ‘verantwoordelijk’ voelen voor hetgeen hem of haar is opgedragen. Dit gaat ten koste van de motivatie van de medewerker én zorgt ervoor dat een groot deel van het takenpakket alsnog bij de verkeerde mensen blijft liggen. Durf medewerkers vrijheid te geven, ruimte om fouten te maken én mogelijkheden tot verbetering te bieden. Om dit ‘los’ te kunnen laten, is het essentieel om vooraf goed in kaart te brengen wat de taken en verantwoordelijkheden per functie zijn en welke bedrijfsprocessen er aan ten grondslag liggen. Op deze manier zullen medewerkers taken zelfstandig en met de juiste dosis verantwoordelijkheidsgevoel succesvol oppakken. Dit doe je door:
  • medewerkers te laten weten wat er van hen verwacht wordt.
  • bedrijfsprocessen in kaart te brengen.
  • de organisatiestructuur inzichtelijk te maken.
  • functieprofiel op te stellen