Gezonde en inzetbare ambassadeurs

Een gezond bedrijf bestaat uit gezonde mensen. Fitte en duurzaam inzetbare medewerkers zijn de drijvende kracht achter een bedrijf. Ziekte en verzuim zijn een zorg. Een zorg voor de zieke, maar zeker ook voor de werkgever. Vanuit het niets ineens alle hens aan dek en krabt men zich achter de oren: wat nu?

Door een inkijk te geven in hoe verzuim ontstaat en wat er tijdens een verzuimproces wél gedaan kan worden, worden concrete handvatten gegeven om (de kosten van) verzuim drastisch terug te dringen. Enerzijds wordt er stap voor stap praktische tools geboden voor wanneer een medewerker al ziek is en anderzijds door tijd te steken in het voorkomen van ziekteverzuim.

Commitment en betrokkenheid wordt gerealiseerd doordat medewerkers de shift van positieve aandacht ervaren in plaats van een leidinggevende die gelijk wil dat ze terug in het arbeidsproces keren. Medewerkers zullen een hogere verzuimdrempel ervaren en een lagere hervattingsdrempel. De balans tussen belasting en belastbaarheid wordt onderzocht en er zullen specifieke verbeterpunten voor de organisatie naar voren komen in hoe deze balans te optimaliseren

  • Verzuim beperken en verzuim voorkomen voor jouw bedrijf.
  • Waar ontstaat werkdruk in jouw organisatie?
  • Dossiers, protocollen en analyses.