Een groeiende of gegroeide organisatie duurzaam houden

Als jouw bedrijf groeit, groeit je personeelsbestand onherroepelijk mee. In het begin is dat leuk en spannend, maar al snel kom je erachter dat niet alle neuzen meer dezelfde kant op staan, dat niet iedereen de juiste dingen op het juiste moment doet en dat er een mate van inefficiëntie optreedt. Mensen doen naar eer en geweten hun werk, maar zonder richting en sturing, is dat mogelijk niet afdoende.

Mensen raken gedemotiveerd, zijn onvoldoende op de hoogte van de laatste ontwikkelingen, tonen weerstand en zijn vastgeroest in oude patronen. Vervolgens reageren leidinggevenden vooral reactief, focussen op de korte termijn en vinden het lastig om de juiste prioriteiten te stellen. Wanneer een dergelijk situatie zich voordoet is het lastig om goede mensen voor je bedrijf te houden. Hoe zorgen we er nu voor dat mensen in een groeiende of gegroeide organisatie met elkaar in gesprek blijven en elkaar aanspreken op de geleverde arbeid?

Duidelijkheid is hierbij het kernwoord. Duidelijkheid in welke taken en verantwoordelijkheden er bij een functie horen en een duidelijke communicatiestructuur. Het uiteindelijke doel is om het leiderschapsniveau naar een volgend niveau te tillen en om medewerkers te activeren, enthousiasmeren, te betrekken en op een duidelijke manier bij te sturen.

Kortom: jouw organisatie is zo sterk als de kwaliteit van het gevoerde leiderschap.

  • Leiderschapsprincipes voor jouw organisatie.
  • Functieomschrijving en ontwikkelgesprek input voor leiders.
  • Afdelingsdoelstellingen bepalen en opvolgen.
  • Leidinggevende review.